Kim Tram Sørensen

Chefkonsulent
Landbrug & Fødevarer/Skejby
Kim Tram Sørensen

kts@lf.dk

3339 4479

2335 6833

Arbejdsområder:
Mejeribrugets ForskningsFond
Uddannelser på mejeriområdet
Mejeri- og kvægforskning