Janni Christensen

Projektmedarbejder
Landbrug & Fødevarer/Skejby
Janni Christensen

jc@lf.dk

3339 4802

Arbejdsområder:
Webmaster div. hjemmesider
PLI-net, databaser
IFC, kredsudstillinger