Helle Holm

Sekretær
Landbrug & Fødevarer/Danish Dairy Board Brussels s.a.
Helle Holm

hh@agridan.be

+32 2238 0872

Arbejdsområder:
Generel sekretærbistand
administration, regnskabsføring