Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer/Skejby
Grith Mortensen

gmo@lf.dk

3339 4665

4096 4114

Arbejdsområder:
Mejeribrugets ForskningsFond
Forskningspolitik, mejeriforskning
Internationalt forskningssamarbejde