Ejvind Pedersen

Chefkonsulent, Økologiafdelingen
Landbrug & Fødevarer/Skejby
Ejvind Pedersen

ep@lf.dk

3339 4474

2980 7000

Arbejdsområde:
Økologi, politisk interessevaretagelse
Virksomhedsforum for økologi
Markedsforhold, statistik, brancheaftale