Charlotte Ruby

Seniorkonsulent, Fødevarelovgivning
Landbrug & Fødevarer/Skejby
Charlotte Ruby

chru@lf.dk

9117 6778

Arbejdsområder:
Fødevarelovgivning, forædling & eksport, 3. parts-certificering