Kim Tram Soerensen

Kim Tram Sørensen

Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 23356833

E-mail: kts@lf.dk

Arbejdsområder:
Mejeribrugets ForskningsFond, Uddannelser på mejeriområdet, Mejeri- og kvægforskning