MFF slutrapporter

Alle MFF projekter afsluttes med en rapport, der beskriver resultaterne. Rapporterne for de enkelte projekter kan du finde herunder.

Rapportnummer (pdf-fil) Udgivet Projektleder Institution Titel Fagområde
1995-1 Sep. 1995 Leif Skibsted Københavns Universitet Cholesteroloxidation i mejeriprodukter Teknologi
1995-2 Dec. 1995 Gunhild Hølmer Danmarks Tekniske Universitet Karakterisering af lipidoxidation i mejeriprodukter Teknologi
1995-3 Dec. 1995 Hans Israelsen Bioteknologisk Institut Lactococcus lactis med ændrede proteolytiske egenskaber Mikrobiologi
1995-4
Dec. 1995 Brittmarie Sandström Københavns Universitet Ernæringsmæssig optimering af mælkefedt Ernæring
1995-5 Dec. 1995 Brittmarie Sandström Københavns Universitet Mineralabsorptionsstimulerende komponenter i mælk Ernæring
1995-6 Dec. 1995 Gunhild Hølmer Danmarks Tekniske Universitet Smørfedt og smørfedtblandingers ernæringsmæssige betydning Ernæring
1996-7 Jan. 1996 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Udvikling af flowcytometriske metoder til påvisning og kvantificering af Listeria monocytogenes i mælk Teknologi
1996-8 Mar. 1996 Kim Fleischer Michaelsen Københavns Universitet Kalkindtagets betydning for skelettets mineralisering i vækstperioden Ernæring
1996-9 Jun. 1996 Torben Ellebæk Petersen Aarhus Universitet Proteiner i fedtkuglemembranen Råvarekvalitet
1996-10 Jun. 1996 Torben Ellebæk Petersen Aarhus Universitet Struktur af kaseinmiceller Råvarekvalitet
1996-11 Jun. 1996 Torben Ellebæk Petersen Aarhus Universitet Proteolytiske enzymer i mælk Mikrobiologi
1996-12 Jul. 1996 Ole Filtenborg Danmarks Tekniske Universitet Moderne levnedsmiddelmykologiske metoder i relation til hygiejne Mikrobiologi
1996-13 Dec. 1996 Torben Ellebæk Petersen Aarhus Universitet Valleproteiner Teknologi
1998-14 Jan. 1998 Robert Bauer Københavns Universitet Kaseiners geldannelse Råvarekvalitet
1998-15 Mar. 1998 Per Væggemose Nielsen Danmarks Tekniske Universitet Fysiologi, økologi og resistensforhold hos skimmelsvampe tilknyttet mejeriprodukter, især osteprodukter Mikrobiologi
1998-16 Maj 1998 Finn Kvist Vogensen Københavns Universitet Fysiologisk-genetisk karakterisering af varmechok i Lactococcus Mikrobiologi
1998-17 Jul. 1998 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Lipolytisk og proteolytisk aktivitet samt forudsigelse af modningsforløb ved fremstilling af Danablu Mikrobiologi
1998-18 Aug. 1998 Ole Filtenborg Danmarks Tekniske Universitet Identifikation og karakterisering af gær og gærlignende organismer i mejeriprodukter Teknologi
1998-19 Sep. 1998 Kirsten Jørgensen Københavns Universitet Bacillus cereus' betydning i danske mejeriprodukter Mikrobiologi
1998-20 Okt. 1998 Susanne Knöchel Københavns Universitet Vækst og overlevelse af patogene bakterier i ost Mikrobiologi
1998-21 Nov. 1998 Karsten Bruun Qvist Københavns Universitet Enzymatisk betinget krydsbinding i mælkeproteiner Råvarekvalitet
1998-22 Nov. 1998 Arne Astrup Københavns Universitet Effekten af en proteinrig versus kulhydratrig kost på vægt, kropssammensætning, blodlipider og nyrefunktion hos overvægtige personer Ernæring
1999-23 Mar. 1999 Vibeke Barkholt Danmarks Tekniske Universitet Relationer mellem allergiforebyggende effekt og kemisk sammensætning for nogle hypoallergene modermælkserstatninger Ernæring
1999-24 Apr. 1999 Jytte Josephsen Københavns Universitet Karakterisering af bakteriofagresistensmekanismer i Lactococcus lactis Teknologi
1999-25 Jul. 1999 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Interaktioner mellem den termofile og mesofile starterkultur og Penicillium roqueforti Mikrobiologi
1999-26 Aug. 1999 Hans Israelsen Bioteknologisk Institut Identifikation af transportsignaler, der i mælkesyrebakterier sikrer udskillelsen af plasminogenfragmenter Mikrobiologi
1999-27 Aug. 1999 Vibeke Barkholt Danmarks Tekniske Universitet Fortsat karakterisering af hypoallergene mælkeprodukter Ernæring
1999-28 Dec. 1999 Leif Skibsted Københavns Universitet Effekt af høje hydrostatiske tryk på valleproteiners konformation, hydrolyse og geldannelse Råvarekvalitet
1999-29 Dec. 1999 Richard Ipsen Københavns Universitet Forbedring af valleproteiners geldannelse gennem enzymatisk behandling Råvarekvalitet
1999-30 Dec. 1999 Karsten Bruun Qvist Københavns Universitet Synerese i løbegeler Råvarekvalitet
2000-31 Maj 2000 Torben Ellebæk Petersen Aarhus Universitet Proteiner i fedtkuglemembranen II Råvarekvalitet
2000-32 Maj 2000 Torben Ellebæk Petersen Aarhus Universitet Valleproteiner og kaseinmiceller Råvarekvalitet
2000-33 Maj 2000 Torben Ellebæk Petersen Aarhus Universitet Proteolytiske enzymer og bioaktive peptider i mælk Mikrobiologi
2000-34 Jun. 2000 Per Væggemose Nielsen Danmarks Tekniske Universitet Produktions- og lagerforholds betydning for mikrobielle interaktioner i skimmeloste og deres betydning for ostekvaliteten Teknologi
2000-35 Aug. 2000 Thomas Ostenfeld Larsen Danmarks Tekniske Universitet Kemisk karakterisering af sekundær metabolitdannelse fra skimmelsvampe på ost Teknologi
2000-36 Aug. 2000 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Early events i mælkesyrebakterier og forudsigelse af fermenteringsforløb Mikrobiologi
2000-37 Aug. 2000 Kim Fleischer Michaelsen Københavns Universitet Fortsatte studier af kostens, specielt kalciums, betydning for knoglemineralisering hos børn og unge Ernæring
2001-38 Jan. 2001 Kim Fleischer Michaelsen Københavns Universitet Humanfysiologiske effekter af mælkesyrebakterier Ernæring
2001-39 Feb. 2001 Karin Hammer Danmarks Tekniske Universitet Totalt regulerbare promotorer i skræddersyede starterkulturer Teknologi
2001-40 Maj 2001 Richard Ipsen Københavns Universitet Forbedring af mælkeproteiners skumdannelse gennem enzymatisk behandling Teknologi
2001-41 Maj 2001 Karin Hammer Danmarks Tekniske Universitet Kontrol af metabolisk flux igennem glykolysen hos laktokokker Mikrobiologi
2001-42 Okt. 2001 Flemming Lund Danmarks Tekniske Universitet Kortlægning af skimmelsvampes kontamineringsveje i osterier ved anvendelse af DNA-fingerprinting Teknologi
2002-43 Mar. 2002 Karin Hammer Københavns Universitet Varmechok i Lactococcus - Reguleringsmekanismer og mutanter i stressrespons Mikrobiologi
2002-44 Apr. 2002 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Interaktioner mellem mælkens egne enzymer og Penicillium roqueforti Mikrobiologi
2002-45 Apr. 2002 Carl-Erik Høy Danmarks Tekniske Universitet Ernæringsmæssige effekter af mælkefedtstoffers fysiske tilstand Ernæring
2002-46 Dec. 2002 Karsten Bruun Qvist Københavns Universitet Regulering af den primære proteinaggregering og -struktur i forbindelse med ostemodning Teknologi
2003-47 Feb. 2003 Jan Trige Rasmussen Aarhus Universitet Bovin lactadherin som antiviral komponent Råvarekvalitet
2003-48 Feb. 2003 Ylva Ardö Københavns Universitet Forbedring af lavfedtholdig, halvfast ost gennem regulering af peptidsammensætningen Råvarekvalitet
2003-49 Feb. 2003 Ylva Ardö Københavns Universitet Medfølgefloraens rolle i modningen af danske ostetyper Mikrobiologi
2003-50 Mar. 2003 Leif Skibsted Københavns Universitet Early events ved oxidation af mælk - Forbedring af holdbarheden af mælkeprodukter specielt med henblik på økologisk mælkeproduktion Råvarekvalitet
2003-51 Mar. 2003 Magni Martens Københavns Universitet Fedtindholdets indflydelse på sensoriske egenskaber og forbrugeropfattelse af mejeriprodukter Råvarekvalitet
2003-52 Apr. 2003 Hanne Frøkiær Danmarks Tekniske Universitet Karakterisering af immunmodulerende komponenter i mælk Ernæring
2003-53 Maj 2003 Kim Fleischer Michaelsen Københavns Universitet In vitro-metoder til vurdering af mikroorganismers adhæsionsegenskaber med henblik på probiotisk effekt Ernæring
2003-54 Jun. 2003 Carl-Erik Høy Danmarks Tekniske Universitet Mælkephospholipiders ernæringsmæssige betydning Ernæring
2003-55 Okt. 2003 Hans Israelsen Bioteknologisk Institut Karakterisering og optimering af mekanismer bag frigørelse af enzymer fra mælkesyrebakterier Mikrobiologi
2003-56 Dec. 2003 Christian Würtz Heegaard Aarhus Universitet MUC1's virkning som bakteriel receptoranalog Råvarekvalitet
2004-57 Feb. 2004 Esben Skipper Sørensen Aarhus Universitet Osteopontin - En aktivator af det cellulære immunforsvar Ernæring
2004-58 Mar. 2004 Lars Hellgren Danmarks Tekniske Universitet Gangliosider fra vallefedt - Potentiale som sundhedsgavnlig komponent i modermælkserstatninger Ernæring
2004-59 Apr. 2004 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Kvalitet og holdbarhed af hvidskimmeloste Mikrobiologi
2004-60 Maj 2004 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Early events i Lactococcus lactis som mål for aktivitet og syrningsforløb Mikrobiologi
2004-61 Jul. 2004 Arne Astrup Københavns Universitet Mejeriprodukter - Kalciums betydning for legemsvægten Ernæring
2004-62 Sep. 2004 Klaus Bukhave Københavns Universitet Mælkemineralblanding til kalciumberigelse af fødevarer Ernæring
2004-63 Okt. 2004 Jytte Josephsen Københavns Universitet PCR-metode til detektion af lytiske laktokokfager og identifikation af gener bestemmende for værtsspecificitet Mikrobiologi
2004-64 Dec. 2004 Tine Tholstrup Københavns Universitet Indhold i dansk mælk og mælkeprodukter af cis-, trans-konjugeret linolsyre (CLA) og vaccensyre og disse komponenters ernæringsmæssige betydning Ernæring
2005-65 Jan. 2005 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Fysiologisk og molekylærbiologisk karakterisering af gær i ost Mikrobiologi
2005-66 Feb. 2005 Hanne Frøkiær Danmarks Tekniske Universitet Sialinsyreholdige mælkeproteiner - Relationer mellem struktur og funktion Råvarekvalitet
2005-67 Apr. 2005 Jacob Holm Nielsen Aarhus Universitet Aroma i mælk - Betydning af fodring, behandling og lagring af den rå mælk Råvarekvalitet
2005-68 Jun. 2005 Leif Skibsted Københavns Universitet Forudsigelse af holdbarhed, aromaudvikling og funktionalitetsændringer i mælkepulver ud fra procesparametre og tidlige fysiske og kemiske målinger Teknologi
2005-69 Jun. 2005 Leif Skibsted Københavns Universitet Højtryksbehandling af mælkeproteiner Teknologi
2005-70 Sep. 2005 Jacob Holm Nielsen Aarhus Universitet Udvikling af metodikker til rutinemæssig evaluering af smagsfejl i mælk Teknologi
2005-71 Sep. 2005 Allan Friis Danmarks Tekniske Universitet Skånsom mekanisk procesbehandling af mælk Teknologi
2005-72 Sep. 2005 Ylva Ardö Københavns Universitet Hæmning af klostridier i ost og ensilage ved brug af antimikrobielle kulturer med bakterier, som forekommer naturligt i danske oste Mikrobiologi
2006-73 Mar. 2006 Lene Jespersen Københavns Universitet Karakterisering og optimering af gærs etablering og vækst på overflademodnede oste Mikrobiologi
2006-74 Mar. 2006 Xuebing Xu Danmarks Tekniske Universitet Fremstilling af et nyt smørprodukt med forbedrede ernæringsmæssige egenskaber Ernæring
2006-75 Apr. 2006 Kristen Sejrsen Aarhus Universitet Antioxidative selenoproteiner i konventionel og økologisk mælk Råvarekvalitet
2006-76 Jun. 2006 Xuebing Xu Danmarks Tekniske Universitet Optimering af smørfedt ved enzymkatalyseret omestring med planteolier Teknologi
2006-77 Sep. 2006 Jan Trige Rasmussen Aarhus Universitet Mælk - Forekomst og mulige biologiske aktiviteter af fedtkuglemembranproteinet MUC15 Råvarekvalitet
2006-78 Nov. 2006 Jacob Holm Nielsen Aarhus Universitet Mælkekvalitet - Betydning af somatiske celler Råvarekvalitet
2006-79 Nov. 2006 Henrik Siegumfeldt Københavns Universitet Ost - Belysning af interaktioner imellem propionsyrebakterier og laktobaciller under ostemodning Mikrobiologi
2006-80 Nov. 2006 Christian Würtz Heegaard Aarhus Universitet Bioaktivt mælkeprotein - Undersøgelse af EPV20's effekt på cellepatologisk kolesterolophobning Ernæring
2006-81 Dec. 2006 Magni Martens Københavns Universitet Lavfedt mejeriprodukter - Mikrostruktur, sensoriske egenskaber og forbrugeropfattelse Råvarekvalitet
2007-82 Jan. 2007 Jan Trige Rasmussen Aarhus Universitet Mælkeprotein - Undersøgelse og isolation af komponenter med potentielt forebyggende virkning mod virusinduceret diaré Råvarekvalitet
2007-83 Feb. 2007 Per Væggemose Nielsen Danmarks Tekniske Universitet Elektronisk næse til hurtig detektion af mikrobiel kvalitet af ost Teknologi
2007-84 Feb. 2007 Ylva Ardö Københavns Universitet Styring af fysiske egenskaber i ostemodel på basis af koncentreret mælk Teknologi
2007-85 Feb. 2007 Peter Ruhdal Jensen Danmarks Tekniske Universitet Diagnosticering af bakteriofaginficerede celler i syrningsprocesser Mikrobiologi
2007-86 Mar. 2007 Per Væggemose Nielsen Danmarks Tekniske Universitet Effekt af miljøforhold på smag og aromastofdannelse i danske skimmeloste Mikrobiologi
2007-87 Mar. 2007 Tine Tholstrup Københavns Universitet Har mælkefedt en forebyggende effekt på diabetes type II og andre velfærdssygdomme? Ernæring
2007-88 Apr. 2007 Jacob Holm Nielsen Aarhus Universitet Effekt af nye malkemetodikker på mælkens kvalitet Råvarekvalitet
2007-89 Apr. 2007 Lotte Bach Larsen Aarhus Universitet Mælkeråvarens proteinprofil - Betydning for mælkens egnethed til videre forarbejdning Råvarekvalitet
2007-90 Apr. 2007 Peter Ruhdal Jensen Danmarks Tekniske Universitet Mælk - Syrningseffektivitet af den primære starter Mikrobiologi
2007-91 Aug. 2007 Mogens Kilstrup Danmarks Tekniske Universitet Fermentering af mælk, kortlagt ud fra fysiologiske ændringer i Lactococcus lactis, undersøgt ved DNA-mikroarray og proteomanalyse Mikrobiologi
2008-92 Apr. 2008 Rasmus Bro Københavns Universitet Nye metoder til overvågning af ost under lagring ved hjælp af fluorescensspektroskopi og kemometri Teknologi
2008-93 Jul. 2008 Flemming Besenbacher Aarhus Universitet Antibiofouling nanostrukturerede overflader til slagteri- og mejerisektoren Teknologi
2008-94 Jul. 2008 Leif Skibsted Københavns Universitet New Antioxidant Strategies for Consumer Health and Food Quality - Delprojekt om selen Råvarekvalitet
2009-95 Mar. 2009 Rasmus Bro Københavns Universitet Simpel Bioinformatik Mikrobiologi
2009-96 Apr. 2009 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Probiotiske bakterier: Belysning af interaktioner med det cellulære immunsystem, stimulering af tarmepithelets forsvarsmekanismer og gavnlige indvirkning på spædbørns immunstatus, tarmslimhinde og dermed sundhed Ernæring
2009-97 Apr. 2009 Leif Skibsted Københavns Universitet New Antioxidant Strategies for Consumer Health and Food Quality - Delprojekt om antioxidanter og grænseflader Råvarekvalitet
2009-98 Jun. 2009 Leif Skibsted Københavns Universitet Vitalitet af probiotiske bakterier i tørrede mejeriprodukter. Betydning af indkapslingsmatrice og tørringsmetode Teknologi
2009-99 Okt. 2009 Leif Skibsted Københavns Universitet Modifikation af mælkeproteiner ved reaktion med reducerende sukkerarter Teknologi
2009-100 Okt. 2009 Esben Skipper Sørensen Aarhus Universitet Osteopontins immunstimulerende effekter Ernæring
2009-101 Okt. 2009 Ylva Ardö Københavns Universitet Brug af Lactobacillus helveticus ved udvikling af nye, spændende faste og halvfaste ostesorter Teknologi
2010-102 Jan. 2010 Leif Skibsted Københavns Universitet Skånsom procesteknologi til fremstilling af mælkebaserede specialingredienser Teknologi
2010-103 Mar. 2010 Berit L. Heitmann Københavns Universitet Indtag af mejeriprodukter og risikofaktorer for udvikling af type 2-diabetes mellitus og kardiovaskulære sygdomme Ernæring
2010-104 Jun. 2010 Lene Jespersen Københavns Universitet Nye veje til optimeret ostekvalitet - "smalltalk og funktionelle komponenter" Mikrobiologi
2010-105 Jun. 2010 Jacob Holm Nielsen Aarhus Universitet Lysinitieret oxidation i lavfedt-oste - betydning af aminosyre- og proteinoxidation Teknologi
2010-106 Dec. 2010 Hanne C Bertram Aarhus Universitet A Nutrigenomic Approach in the Elucidation of Basic Molecular Mechanisms for the Action of Probiotic Bacteria - An NMR-Metabolomic Study of Biofluids and Tissues Ernæring
2011-107 Mar. 2011 Richard Ipsen Københavns Universitet Synerese i løbegeler: Forståelse og kvantificering Teknologi
2011-108 Mar. 2011 Michael Kjær Bispebjerg Hospital Hvilken type mælkeprotein er bedst til at øge muskelmassen når indtaget lige efter styrketræning i utrænede såvel som i eliteatleter? Ernæring
2011-109 Okt. 2011 Henrik Siegumfeldt Københavns Universitet Starterkulturers fysiologiske og genetiske status som indikator for modningsforløb i ost Mikrobiologi
2011-110 Nov. 2012 Marianne Hammershøj Aarhus Universitet LSI-pasteurisering af mælk og effekt på mikrobiologi, ostemodning og proteindenaturering Teknologi
2011-111 Dec. 2011 Leif Skibsted Københavns Universitet Calcium i mælk. Proteinbindingens fysisk-kemiske og teknologiske betydning Teknologi
2012-112 Mar. 2012 Janne K. Lorenzen Københavns Universitet Kalcium i mejeriprodukter til forebyggelse af overvægt Ernæring
2012-113 Apr. 2012 Richard Ipsen Københavns Universitet Mikropartikuleret mælkeprotein som naturlig fedterstatter i fødevarer Teknologi
2012-114 Apr. 2012 Berit L. Heitmann Københavns Universitet Mælk og oral sundhed Ernæring
2012-115 Apr. 2012 Søren Balling Engelsen Københavns Universitet PAT i mejeriindustrien Teknologi
2012-116 Maj 2012 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Forudsigelse af råmælksosts kvalitet og fødevaresikkerhed Mikrobiologi
2012-117 Maj 2012 Janice Sørensen Københavns Universitet Model for udvikling af funktionelle fødevarer til underernærede patienter Ernæring
2012-118 Aug. 2012 Kell K Andersen Aarhus Universitet Mælkens sæsonvariation Teknologi
2012-119 Nov. 2012 Ann Detmer DHI FoodMathModel: Matematisk modelleringsværktøj til optimering af processtyring og produktudvikling indenfor mejeriindustrien Mikrobiologi
2012-120 Nov. 2012 Charlotte Madsen Danmarks Tekniske Universitet Fødevareallergener og aggregerede peptider - en ny hypotese for sensibilisering Ernæring
2013-121 Nov. 2013 Luise Mølenberg Begtrup Odense Universitets Hospital Probiotika mod Irritabel tyktarm. Et randomiseret kontrolleret dobbeltblindet forsøg med 6 måneders behandling Ernæring
2013-122 Nov. 2013 Christian Mølgaard Københavns Universitet Mælkekomponenter og metabolisk syndrom Ernæring
2013-123 Nov. 2013 Inge Tetens Danmarks Tekniske Universitet Effekten af D-vitamin berigelse i danske familier Ernæring
2014-124 Maj 2014 Lesli Hingstrup Københavns Universitet Pro- og præbiotika, mikrobiota og livsstilssygdomme Ernæring
2014-125 Okt. 2014 Karsten Kristiansen Københavns Universitet Helsefremmende effekter af mælkeprodukter Ernæring
2014-126 Okt. 2014 Stine B Bering Københavns Universitet Bioaktive mælkeproteiner mod tarminflammation Ernæring
2014-127 Okt. 2014 Jan Trige Rasmussen Aarhus Universitet Nye måder at undersøge struktur, aggregering og praktiske implikationer af kaseiner og kaseinmiceller Teknologi
2015-128 Mar. 2015 Frans van den Berg Københavns Universitet Procesvand - online overvågning af rengøringskvalitet, vandkvalitet og biofilmdannelse Teknologi
2015-129 Apr. 2015 Lene Jespersen Københavns Universitet Optimering af ostekvalitet ved styring af mælks redoxpotentiale (OstRedox) Mikrobiologi
2015-130 Apr. 2015 Lene Jespersen Københavns Universitet Nye strategier til vurdering af virulenspotentialet af fødevarebårne patogener bestem ved kvantitative gen-analyser (GeneQuant) Mikrobiologi
2015-131 Maj 2015 Lars Holm Bispebjerg Hospital Betydningen af supplement med mælkeprotein for adaptationen af muskelmassen: Effekten af NSAID behandling hos ældre mænd med og uden kronisk lav grad af inflammation
2015-132 Jun. 2015 Hanne C Bertram Aarhus Universitet Karakterisering af nye laktose-reducerede mejeriprodukter Teknologi
2015-133 Okt. 2015 Jørn Mikkelsen Danmarks Tekniske Universitet Morgendagens skræddersyede fødevarer Teknologi
2015-134 Okt. 2015 Helle K M Bergholdt Næstved Sygehus Genetisk laktose-intolerance og comorbiditet Ernæring
2015-135 Nov. 2015 Lotte Bach Larsen Aarhus Universitet Forebyggelse af uønsket proteolyse i langtidsholdbare mejeriprodukter og mælkebaserede ingredienser gennem inaktivering af enzymer Teknologi
2015-136 Nov. 2015 Jan Trige Rasmussen Aarhus Universitet Mælkelipidpartikler - sammensætning og sundhedsmæssige egenskaber af membranfraktioner, herunder laktosomer Ernæring
2016-137 Maj 2016 Kjeld Hermansen Aarhus Universitet Mælkefedt,-proteiner og det Metaboliske Syndrom (DairyHealth) Ernæring
2016-138 Maj 2016 Trine Dalsgaard Aarhus Universitet FIAF: Mælk som regulator af lipidmetabolisme og overvægt. Afdækning af mælks evne til at øge faste-induceret adipose faktor (FIAF)-aktivitet Ernæring
2016-139 Maj 2016 Lars Hellgren Danmarks Tekniske Universitet Kan brug af mælkephospholipider som emulgator i modermælkserstatninger påvirke tarmens mikrobiota i en retning som forebygger fedme og metabole sygdomme? Ernæring
2016-140 Jun. 2016 Mark Manary Washington University in St. Louis Comparison of a novel ready-to-use supplementary food (RUSF) with whey permeate to standard peanut/soy RUSF for the treatment of moderate acute malnutrition in rural Malawian children: a randomized, double-blinded, clinical effectiveness trial Food Aid
2016-141 Dec. 2016 Lars Wiking Aarhus Universitet Strukturforbedringer af mejeriprodukter gennem høj intensiv ultralydsbehandling (HIU) Teknologi
2016-142 Dec. 2016 Mogens Kilstrup Danmarks Tekniske Universitet Modningsforløbet i ostekorn, analyseret for Lactococus stammer med flere kromosomer Mikrobiologi
2017-143 Apr. 2017 Jan Trige Rasmussen Aarhus Universitet Kvalitet og aktivitet af industrielt fraktioneret kasein Teknologi
2017-144 Maj 2017 Arne Astrup Københavns Universitet Helbredseffekt af højt indtag af ost Ernæring
2017-145 Maj 2017 Stine B Bering Københavns Universitet Mildt varmebehandlet bovint valleproteinkoncentrat som supplement til modermælkserstatning og human donormælk Ernæring
2017-146 Okt. 2017 Tine Tholstrup Københavns Universitet Er er plads til smør i en sund kost? Ernæring
2017-147 Nov. 2017 Katrine L Bøgh Danmarks Tekniske Universitet Allergene versus tolerogene egenskaber af komælksbaserede hydrolysater Ernæring
2017-148 Nov. 2017 Lotte Bach Larsen Aarhus Universitet Enestående oligosakkarider: Oligosakkaridprofiler af komælk for optimering af sundhedsgavnlige egenskaber Ernæring
2017-149 Dec. 2017 Ellen Trolle Danmarks Tekniske Universitet Mejeriprodukters rolle i fremtidens sunde og bæredygtige måltider Ernæring
2018-150 Mar. 2018 Esben Skipper Sørensen Aarhus Universitet Brain Milk - mælkekomponenters optag og effekt på hjernens celler Ernæring
2018-151 Mar. 2018 Thure Krarup og Steen Haugaard Bispebjerg Hospital CutDM Pheno - Paradigmeskift i kostbehandling af diabetes. Reduktion af kulhydrat i diabeteskosten - mekanismer bag effekt behandling af type 2 diabetes via selektivt valg af makronæringsstoffer Ernæring
2018-152 Mar. 2018 Leif Skibsted Københavns Universitet Calcium i valleprocesser. Teknologi og produkter Teknologi
2018-153 Apr. 2018 Marianne Hammershøj Aarhus Universitet Et gran salt Teknologi
2018-154 Jun. 2018 Bjarke Christensen Danmarks Tekniske Universitet Et nyt paradigme inden for osteproduktion - anvendelse af cellular automaton modellering til reduktion af ostemodningstiden Mikrobiologi
2018-155 Okt. 2018 Richard Ipsen  Københavns Universitet Forståelse af hvorledes mælkeproteiningredienser reagerer med andre mælkekomponenter som konsekvens af procesbehandling og hvordan dette påvirker fremstillede produkters slutkvalitet (PROCOMP)
Teknologi
2018-156

Okt.
2018

Thomas Thymann Københavns Universitet
Permeat som ernæringstilskud efter moderat fejlernæring  Ernæring

International mælkekonference sætter fokus på klima og sundhed

Der er behov for nytænkning, hvis fremtidens mejeribrug skal bidrage med løsninger til både den globale klimakrise og til de sundhedsmæssige udfordringer, som mange forbrugere står overfor.

Læs mere

Nyt værktøj skal hjælpe Arla-landmænd med at reducere klimabelastning

Arla Foods introducerer et initiativ, der skal tredoble hastigheden af gårdenes CO2-reduktioner over de næste 10 år og opbygge et af verdens største sæt af eksternt verificerede klimadata fra mælkeproduktion.

Læs mere

Massiv interesse for Mejeriernes Skolemælkslegat

430 skoler havde søgt om støtte til sjove og kreative projekter, der fremmer sundhed og fællesskab for eleverne.

Læs mere