PhageWarn - Forudsigelse af bakteriofagproblemer på ostemejerier


I osteproduktionen i Danmark er en tilbagevendende problematik syrningsproblemer under produktionen. Dette fører blandt andet til længere produktionstider, et svingende vandindhold i osten samt ændringer i teksturen og smagen. I værste fald kan disse problemer føre til, at patogene og skadevoldende bakterier kan udvikle sig i osten. I dag anvender mejerierne i Danmark en syrningstest, der kan påvise disse syrningsproblemer. Dog er testen ikke i stand til at forudsige, hvornår i processen, at problemerne opstår. Dermed er der et behov for at udvikle metoder, der kan forudsige, hvornår i produktionen, syrningsproblemerne finder sted.

Af: Grith Mortensen

PhageWarn-projektet vil udvikle matematiske modeller, der - baseret på hurtige analysedata - kan forudsige, hvornår syrningsproblemer opstår. Modellerne er baseret på kendskabet til de anvendte starterkulturer, der bliver brugt i osteproduktionen. Projektets deltagere regner med at anvende  ’receptorbinding proteins’ (RBP) til at forudsige syrningsproblemerne. Derudover vil HT-qPCR blive benyttet til at reducere analysetiden fra 24 timer til 8 timer.

Alt i alt, er formålet med PhageWarn projektet at udvikle matematiske modeller, der kan forudsige, hvornår syrningsproblemer i osteproduktionen opstår. Modellerne vil give mejerierne mulighed for at gribe ind rettidigt, hvilket vil bidrage til en bedre og mindre tidskrævende osteproduktion.

Projekt: Juni 2020 - Maj 2023

Budget: 3.623.883 DKK 

Finansiering: Mejeribrugets ForskningsFond, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

Projektleder: Finn Kvist Vogensen

Institution: Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

Deltagere: Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet, Arla Foods, Louise Tjørnum Kanz, Scientific assistant, Göksen Arik, Post.doc finansieret af Tübitak

 

Publikationer og præsentationer

Startartikel om projektet er publiceret i Mælkeritidende:

Mælkeritidende 2020 nr. 10

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk