MAGNUS - Betydningen af mælkeprotein og vallepermeat for catch-up vækst hos børn med moderat akut underernæring


Akut og kronisk underernæring, som er udbredt i mange lavindkomst lande, underminerer sundhed og human kapital, dvs. arbejdsevne og uddannelsesniveau. Effekten af ernæringsinterventioner er lavere end forventet. Dette kan måske forklares af dårlig tarmfunktion og –inflammation, der reducerer virkningen af højkvalitetsernæring.

Af: Grith Mortensen 

Dette studie tager udgangspunkt i børn, i aldersgruppen 2-5 år, med moderat akut underernæring. Uafhængige og kombinerede effekter af mælkeprotein og vallepermeat på lineær vækst, vægtstigning og børns udvikling såvel som mulige mekanismer associeret med vækst og tarmens sundhed undersøges. Desuden undersøges, om systemisk inflammation, tarminflammation, tarmfunktion og mikrobiotaen modificerer disse effekter.

Projektet vil give mejerierne viden om mælkeproteins rolle i afhjælpning af moderat akut underernæring – og en evt. sammenhæng med systemisk inflammation og tarmsundhed. Denne kan på sigt bruges til at udvikle ernæringsløsninger til underernærede børn i hele verden.

Projekt: Juli 2017 – December 2021

Budget: 9.100.000 DKK

Finansiering: Mejeribrugets ForskningsFond, Københavns Universitet, Arla Food for Health, Nutriset,
US Dairy Export Council

Projektleder: Henrik Friis 

Institution: Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Deltagere: Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

 

 

Publikationer og præsentationer

Startartikel om projektet er publiceret i Mælkeritidende:

Mælkeritidende 2018 nr. 25-26

 

Pesu H, Mutumba R, Mbabazi J, Olsen MF, Mølgaard C, Michaelsen KF, Ritz C, Filteau S, Briend A, Mupere E, Friis H, Grenov B. The role of milk protein and whey permeate in lipid-based nutrient supplements on the growth and development of stunted children in Uganda: a randomised trial protocol (MAGNUS), Under review by Current Developments in Nutrition.

Relaterede forskningsprojekter 

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk