BETAFRAG - Dannelse, isolering og funktionel karakterisering af beta-kaseinfragmenter i mælk


Projektet tilvejebringer grundlagskabende viden om dannelse af β-kaseinfragmenter i mælk. Det er interessant, da nedbrydning af kaseinet kan have både ønskede og/eller utilsigtede effekter, samt eventuelt påvirke osteudbyttet.

Af: Grith Mortensen 

Almindelig tankmælk indeholder ca. 3,5 % protein. I komælk udgør kaseinerne 4/5-dele af proteinet, og β-kasein ca. ⅓-del af dette. Kasein og fragmenter heraf er en vigtig næringskilde, men tilskrives interessante egenskaber og funktioner så som emulgering, samt ernæringsmæssige- og/eller helsefremmende effekter. Et tidligere projekt har vist, at rentabel produktion af β-kasein er mulig. Under lagring og ostning af mælk kløves β-kasein i fortrinsvis fem fragmenter. Nedbrydning af β-kasein kan have favorabel eller uheldige konsekvenser for tekstur og smag af mælkeprodukter. Under vellykket ostemodning resulterer den proteolytiske nedbrydning i den ønskede smag og konsistens, mens nedbrydningsprocesserne kan lede til uønsket bundfald og gelering i pasteuriseret, UHT eller fedtfri tørret mælk. Derudover er det rapporteret, at kaseinfragmenter kan have funktionelle, ernæringsmæssige og/eller helsefremmende effekter, hvilket kalder på evaluering af det afledte kommercielle potentiale.

I projektet opbygges metoder, som kan bruges til at undersøge hvor og hvornår, der dannes store β-kaseinfagmenter i ubehandlet og forarbejdet mælk. Større mængder af store β-kaseinfagmenter søges isoleret, så der kan gennemføres detaljerede funktionelle, kemiske og fysiske analyser. Slutteligt vil mulige bioaktiviteter blive undersøgt.

Projektudbyttet forventes at være: a) Skitse for proces til udvinding og/eller fjernelse af β-kaseinfragmenter fra mælk og mælkeingredienser, b) Mindre spild, begrænsning af fejlslåen produktion og udnyttelse af sidestrømme, som resulterer i bæredygtighed, energibesparelse og ressourceudnyttelse.
Projektet har fødevareteknisk relevans og erkendelserne vil give mulighed for at skabe merværdi for eksisterende produkter og vise vejen til fremstilling af nye og innovative produkter.

Projekt: Januar 2017 – December 2020

Budget: 4.493.000 DKK

Finansiering: Mælkeafgiftsfonden, GUDP og Arla Foods Ingredients

Projektleder: Jan Trige Rasmussen

Institution: Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet 

Deltagere: Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet 

 

 

Publikationer og præsentationer

Startartikel publiceret i Mælkeritidende:

Mælkeritidende 2018 nr. 15-16


Thesis Biological Project (Jul 2017), Natacha R. Roin. Isolation and identification of fragments from plasmin-induced proteolysis of bovine β-casein. 10 ECTS Exam (Jul-Aug 2017).

Thesis, Master of Science (June 2018), Natacha R. Roin. Description and effects of the sequential pattern of plasmin-induced protein fragmentation of bovine β-casein – Physiological effects of the β-casein on Caco-2 cell barrier function. 60 ECTS (exam June 28, 2018).

Thesis, Bachelor of Science (June 2019), Pernille Moldrup Sørensen. Preferentially biotinylation of N-terminal alpha-amino groups in peptides derived from plasmin-induced proteolysis of bovine beta-casein 20 ECTS (eval. June 2019)

Thesis, Master of Science (June 2019), Thea Lykkegaard Møller. Characterization of the sequential plasmin-mediated fragmentation of bovine beta-casein and derived effects on iron uptake in cultured intestinal cells - Development of a chromogenic-based iron-quantification assay. (Exam June 21, 2019)

Thesis, Bachelor of Science (Aug 2020), Mads Eg Andersen, Iron Transport across the Intestinal Barrier, 20 ECTS (eval. Sept 2020)

Thesis Molecular Biological Project (Dec 2020), Mads Eg Andersen. Iron Transport across the Intestinal Barrier – A Basolateral Perspective. 10 ECTS Exam (Dec 2020/Jan 2021)

Relaterede forskningsprojekter 

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk