CLIMATE MILK - Effekt af metanreducerende tilsætningsstoffer i foderet på mælkens kvalitet og funktionalitet


Mælks klimaaftryk er især relateret til udledning af klimagasser fra gården, som udgør ca. 75% af den totale udledning. Tilsætningsstoffer såsom 3-NOP (3-nitro-oxy-propanol) og nitrat er dokumenteret til at reducere koens metanproduktionen med 30% ved henholdsvis at manipulere de tilstedeværende metanogene mikroorganismer og ændre fermenteringsprocesserne i vommen.

Af: Grith Mortensen 

I 2020 iværksættes et stort fodringsforsøg, som  tester brugen af disse fodertilsætningsstoffer i kombination med typiske danske fodermidler som en del af projektet “Fodring og fænotype af den klimaeffektive malkeko”.

Især fraktioner i mælken, som er direkte relateret til vommens mikroorganismer (fx fedtsyrer og B-vitaminer) kan potentielt være påvirkelige, men dette er endnu ikke undersøgt. Tidligere studier har dokumenteret en uændret mælkeydelse, men med et øget proteinindhold. Ændringer i mælkens proteinprofil vil kunne påvirke stabiliteten af kaseinmiceller og mineralbalancen i mælk. Tilsammen kan sådanne ændringer manifestere sig i mælkens forarbejdningsevne, lagringsstabilitet og sensoriske egenskaber.

Dette projekt består til dels af et stort fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum, som undersøger effekten af 3-NOP og nitrat på dyrenes metanudledning og vommens mikrobiota samt enkelte besætningsforsøg, som tester mulig implementering af disse virkemidler. I fodrings- og besætningsforsøgene udtages prøver, som bruges til at undersøge, hvordan disse fodertilsætningsstoffer påvirker mælkens sammensætning, funktionalitet og smag.

Projekt: Oktober 2020 - December 2023 

Budget: 5.367.000 DKK

Finansiering: Mejeribrugets ForskningsFond, Landbrugsstyrelsen. Arla Foods  

Projektleder: Nina Aagaard Poulsen

Institution: Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet 

Deltagere: Institut for Fødevarer Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab Aarhus Universitet, Arla Foods

 

Publikationer og præsentationer

Startartikel om projektet udgivet i Mælkeritidende:

Mælkeritidende 2021 nr. 6

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk