Ny indmad på det gamle mejeri

OMBYGNING Det 126 år gamle Branderup Mejeri har gennemgået en omfattende modernisering det seneste halve år: Bortset fra skummesal og ostetanke er al indmaden taget ud til fordel for et højteknologisk mozzarella-anlæg.

I oktober sidste år standsede produktionen på Branderup Mejeri, hvorefter man gik i gang med at fjerne vægge, lægge nye kloaker og nyt gulv. I baggrunden ses de store maskiner, som udgør kernen i mdoerne mozzarellaproduktion: Drænbåndet (th.) og strækkeren

Fredag den 4. april 2014 blev de 80 ansatte på Branderup Mejeri hasteindkaldt til et stormøde. Her kunne mejerichef Henrik Jessen fortælle, at Arla ville investere 80 mio. kr. i at ombygge det 126 år gamle mejeri til mozzarellaproduktion, og samtidig hæve produktionsmængden fra 18.000 ton til 25.000 ton om året. Mens Henrik Jessen talte, brød klapsalverne løs blandt de fremmødte. En snigende usikkerhed omkring mejeriets fremtid var med ét slag væk. Det sønderjyske Arla-mejeri havde i mange år produceret en bred vifte af gule specialoste (12-15 forskellige), men året inden havde selskabet meddelt, at specialosteproduktionen skulle flyttes til andre mejerier, og at Branderup derefter skulle fremstille industrioste af typerne gouda og edam. ”Nu har medarbejderne gået i uvished i et år. Det giver stor tryghed at vide, at fabrikken også er her om 10 år,” som tillidsmand Kim Bjerregaard forklarede dagen efter stormødet til avisen Jyske Vestkysten.

Alt kører efter planen
I dag er den storstilede ombygning og modernisering af det sønderjyske mejeri ved at nærme sig sin afslutning. Da ’mejeri’ er på besøg den 20. april, summer de store, åbne rum af aktivitet i alle hjørner. Ved et par borde i produktionshallen sidder mejerister og tester flowsystemer på bærbare computere, mens smede svejser rør i en anden hal, og montagearbejdere stiller reoler op på det kommende kølelager. Ved første øjekast kan det være svært at forestille sig, at mejeriet om fire uger (mandag den 11. maj) er klar til at indveje mælk og køre de første ton ostemasse gennem drænbånd og strækker. Men det bliver det, lyder det med sikkerhed i stemmen fra mejerichef Henrik Jessen. ”Vi har en detaljeret plan for, hvordan og hvornår hver enkelt afdeling skal være færdig med at implementere de forskellige elementer i den nye produktion. Med afsæt i principperne i LEAN har vi formuleret en indkøringsstrategi, hvor vi identificerer problemer tidligst muligt, og løser dem hurtigst muligt til lavest mulige omkostninger. Og vores planer er blevet holdt til punkt og prikke,” siger han.

Nyt fundament til silotanke
Mejeriet standsede produktionen i oktober sidste år. Herefter brugte man et par uger på at fjerne det meste af indmaden – forpressere, saltningskar, transportbånd, pakkelinjer, lagerreoler etc. Kun skummesalen og de i alt seks ostetanke fik lov at blive stående. Næste trin var at rive vægge ned, lægge nye kloakker og nyt gulv. I forbindelse med ombygningen satte man ekstra store porte (4,2 x 4,2 m.) i en ydermur og en indervæg for at give plads til, at lastbiler senere kunne køre direkte ind i produktionshallen med elementerne til de store maskiner, som udgør kernen i mozzarellaproduktionen: Drænbånd og strækkelinje. Det hele har stort set kørt efter planen. Også det, der ikke var planlagt fra starten. Fx blev man undervejs opmærksom på, at et eksisterende fundament ikke var solidt nok til tre nye silobuffertanke, som hver især kan rumme 200 ton mælk. ”Geotekniske undersøgelser viste, at jordbunden var for blød til at kunne bære vægten af de store tanke. Det eksisterende fundament ville sætte sig 10 cm, hvis vi ikke gjorde noget. Så vi har hamret 70 betonpæle 20 meter ned i jorden og derefter støbt et nyt fundament,” fortæller mejerichef Henrik Jessen.

Erfaring fra udlandet
49-årige Henrik Jessen tiltrådte som mejerichef i 2013. Bag sig har den faglærte mejerist og mejeritekniker adskillige årtiers erfaring fra en række danske mejerier, og har dertil arbejdet som assisterende produktionschef på Arlas anlæg i Saudi-Arabien (2004), mejerichef på selskabets mejerier i Polen (2008) og endelig som direktør for Arlas ostemejeri i Hollandtown, USA (2010), hvor han stod i spidsen for et projekt, der fordoblede anlæggets produktionskapacitet. På spørgsmålet om, hvad der har været den største udfordring ved ombygningen af mejeriet i Branderup, holder mejerichefen en tænkepause, inden han svarer. ”De største udfordringer er altid de ting, du ikke selv kan styre. Myndighedsgodkendelser og de såkaldt ’kritiske leverandører’ – typisk af procesudstyr, som bare skal fungere fra dag et. Men her har vi ikke oplevet problemer. Vi har rigtig gode relationer til myndighederne, og hvad angår de kritiske leverandører, så har vi sørget for at besøge dem og gennemgå deres tidsplaner flere gange undervejs i processen,” fortæller han.

Omstilling til automatiseret ­produktion
Men ét er teknologien, noget andet er de medarbejdere, som skal omstille sig til nye arbejdsprocesser. Her lægger Henrik Jessen ikke skjul på, at han er imponeret af sine folk. ”De fleste ansatte har været her i mange år. På Branderup Mejeri er et 25 års jubilæum ikke noget særsyn. Folk er meget loyale og dygtige, og hele vejen igennem har der været en utrolig positiv stemning omkring projektet,” forklarer han og tilføjer: ”Man skal tænke på, at hvor man på mejeriet tidligere havde nogle stolte traditioner for produktion af en lang række forskellige gule oste, så bliver det hele nu betydeligt mere automatiseret og ensartet. Produktionen kommer til at køre døgnet rundt, alle ugens dage. Men det har ikke afskrækket nogen.”

Tæt samarbejde med Rødkærsbro
Mens produktionen har stået stille, har mange af de ansatte været på kurser og efteruddannelse, og hovedparten af dem har været på praktikophold på Rødkærsbro Mejeri, som er Arlas store mozzarellaanlæg. ”I hele processen har vi haft et meget tæt samarbejde med Rødkærsbro Mejeri. Vi har kunnet udnytte deres erfaringer undervejs og har i fællesskab etableret et Center of Exellence, hvor vi samler viden og kompetencer inden for mozzarellaproduktion,” fortæller Henrik Jessen og tilføjer, at Rødkærsbro og Branderup fremover skal betragtes som én mozzarella-enhed i Arla. Rødkærsbro producerer i dag 78.000 ton mozzarella om året, og med Branderups 25.000 ton kommer den samlede danske produktion op på godt 100.000 ton. Henrik Jessen ser naturligt nok frem til, at der snart igen skal produceres på det gamle mejeri. ”Det bliver godt. Vi har fået skabt et anlæg med et rigtig fint flow og med god plads til at udføre arbejdet på en sikker måde. Når man først har fået væltet et par vægge, er Branderup faktisk særdeles velegnet til mozzarellaproduktion,” lyder det muntert fra mejerichefen.

Fyrtårnet ragede op over rivalerne

Restauranten Studio brugte Fyrtårnsost fra Thise Mejeri i den ret, der sejrede i ’Danmarks bedste osteret 2020’.

Læs mere

Landmænd og gæster i tæt dialog

400 familier tog på landet og fik en personlig rundvisning på en gård, da der søndag blev holdt Åbent Landbrug i en anderledes udgave.

Læs mere

Topkokke dyster på osteretter

Danske oste er i centrum, når ni af landets dygtigste kokke konkurrerer om at lave ’Danmarks bedste osteret 2020’.

Læs mere