Det sønderjyske mejeribord

Mange forskellige mælketyper og rigtig mange forskellige produkter fylder Naturmælks mejeri til bristepunktet. En udvidelse er på vej, og det samme er eksporten af ost til Tyskland.

Naturmælks osteproduktion foregår i et af mejeriets to 4000 liters ostekar.

Hos det økologiske andelsmejeri Naturmælk er mælk ikke bare mælk. Mejeriets tankbiler har helt op til seks rum for at kunne adskille de forskellige mælketyper: biodynamisk mælk, ’almindelig’ økologisk mælk, hø-mælk, jersey-mælk, ’dansk-foder’-mælk, biodynamisk hø-mælk og jersey hø-mælk skal hver dag hentes fra mejeriets 32 andelshavere. Når mælken forlader mejeriet igen, er den blevet til et af 350 varenumre.

Samarbejde styrker
350 varenumre er – sagt på jysk – et ganske pænt antal for et forholdsvis lille mejeri. Forklaringen ligger først og fremmest i de mange typer mælk, som anvendes til forskellige produkter. Dertil kommer, at mejeriet producerer både drikkemælk, syrnede produkter, ost og smør i et utal af varianter og størrelser Og endelig siger mejeriets sælgere sjældent nej, når en kunde gerne vil have sin helt egen variant af et produkt.

”Vi er et lille, omstillingsparat mejeri, der er klar til at følge kundernes ønsker,” siger mejerichef Leif Friis Jørgensen, og tilføjer med et smil: ”Så hvis kunden vil have mælk med musik i, kan vi også levere det – hvis de altså vil betale for det.”

For at kunne levere den mangfoldighed af mejeriprodukter, som kunderne efterspørger, har Naturmælk et tæt samarbejde med en række andre, mindre mejerier.

”Vi kan simpelthen ikke alting selv. Fx har vi aldrig haft en pakkelinje til ost her, det ville blive alt for småt og ineffektivt. I stedet har vi de sidste 20 år fået pakket vores GouDan ost hos Them Andelsmejeri, som også producerer nogle oste for os. Ligeledes sender vi mælk herfra til Løgismoses mejeri på Fyn, som så laver skyr for os. Ud over de praktiske fordele, giver samarbejdet også et godt kollegaskab,” fastslår Leif Jørgensen.

Klar til at udvide
Det er næsten 30 år siden, at en flok sønderjyske landmænd, som dengang var ved at lægge om til økologi, begyndte at drømme et lille, selvstændigt, økologisk mejeri. Syv år og en del bøvl senere blev drømmen til virkelighed, da det nedlagte mejeri, Broderup lige syd for Tinglev, i 1994 genopstod som Naturmælk.

Starten blev langt fra nogen dans på roser, men de seneste 15 år er det stille og roligt gået fremad, og mejeriet nyder godt af danskernes begejstring for økologi. Faktisk kunne mejeriet godt sælge mere, men i øjeblikket udgør produktionsfaciliteterne en flaskehals. Mejeriet kører i døgndrift alle ugens syv dage, og bygningerne er udnyttet til sidste kvadratcentimeter. En udvidelse er dog lige om hjørnet, så i løbet af 2017 skulle mejeriet gerne kunne tage et nyt ostelager og emballagelager i brug.

”Vi har ingen vækstplaner, men vi tror på fremtiden,” lyder det optimistisk fra Leif Jørgensen.

Næste år øger mejeriet også sin mælkemængde, når tre nye andelshavere begynder at levere, for selv om vækst altså ikke et mål i sig selv, foretrækker chefen, at mejeriet vækster lidt hele tiden.

Til butikker og storkøkkener
I dag fordeler mejeriets salg sig næsten 50-50 på butikker og foodservice. Som leverandør til blandt andre Føtex-kæden kan Naturmælks produkter købes over hele landet, og samtidig er mejeriet inde hos alle større grossister. Den fordeling er Leif Jørgensen godt tilfreds med.

”Vi er glade for, at vi er synlige i hele markedet. Forbrugerne møder vores produkter ude i butikkerne, og gennem grossisterne kommer vi i dialog med slutbrugerne, fx institutioner og restauranter. Det giver os et godt indblik i, hvad der rører sig, og hvad kunderne ønsker, og vi samarbejder med blandt andre kokke om at udvikle nye produkter.”

Ost på vej over grænsen
Ude i mejeriet fylder produktionen af drikkemælk og syrnede produkter fortsat mest, men osteproduktionen er på vej op. Naturmælk har hele tiden haft en stabil produktion af gul-osten GouDan, og mejeriet øger nu sin produktion af specialoste. Ostene er førhen blevet lavet på det lille gårdmejeri Kristiansminde, men det er tidligere på året lukket og produktionen overført til Naturmælk. Produktionsudstyret fra Kristiansminde er nu flyttet til gårdmejeriet Hinge, som Naturmælk samarbejder med, hvor der skal udvikles nye oste.

Ost spiller også en afgørende rolle i forhold til emnet ’eksport’. Til trods for at der kun er ganske få kilometer fra mejeriet til den dansk-tyske grænse, er stort set alle produkter fra Naturmælk hidtil blevet solgt i Danmark.

”Vi har ikke haft det store behov for at eksportere vores produkter, og det er både dyrt og problemfyldt at få sine produkter ind på et nyt marked. Fx skal der laves nyt design og komplette varedeklarationer, og i øvrigt er det rigtig svært at sælge frisk drikkemælk til tyskerne, som er vant til UHT-mælk,” forklarer Leif Jørgensen.

Nu er nogle af mejeriets oste imidlertid ved at finde vej over grænsen, efter at Naturmælk har indgået et samarbejde med handelsvirksomheden Uhrenholt om afsætning af oste til tyske kunder. Foreløbig er mejerichefen rimeligt fortrøstningsfuld.

”Hvis vi skal eksportere noget, skal det være produkter med lang holdbarhed og af høj kvalitet, for vores produktionsomkostninger er så høje, at værdien skal følge med hele vejen ud til kunderne. På sigt vil vi gerne hente 15 pct. af vores omsætning på eksport dels for at lære noget ved at operere på forskellige markeder, dels for at sprede vores forretning lidt mere. Markederne og økonomien svinger jo hele tiden,” forklarer Leif Jørgensen.

Naturmælks naturimage
Planerne for, hvordan Naturmælk skal udvikle sig, udarbejdes – som det altid er sket – i en tæt dialog mellem mejeri og andelshavere.

”Vi har en god og tæt kontakt til vores leverandører om mejeriets udvikling, men også om mange andre ting, fx hvad køerne fodres med, så vi kan få Danmarks sundeste mælk og lave de mest velsmagende produkter,” siger Leif Jørgensen og fortsætter:

”Derudover samarbejder vi meget omkring dyrevelfærd, bæredygtighed og naturpleje, så vi i fællesskab kan skabe bæredygtige produkter. Det er vigtigt for os at vise, at landbrug og natur ikke er to forskellige ting, men at de sagtens kan forenes. Det tror vi også, forbrugerne forventer af os.”

Naturmælks andelshavere var for halvandet år siden således de første, der holdt op med at aflive tyrekalve, og inden for de senere år har alle gårdene fået lavet naturplaner. Mejeriet betaler halvdelen af udgifterne, når en naturplanvejleder besøger en andelshaver for at rådgive om mulighederne for at etablere fx levende hegn eller vandhuller på gårdens jorde. Det har efterhånden resulteret i, at der er blevet etableret 62 små søer på andelshavernes marker til glæde for sjældne dyr og planter. Senest er der også blevet sat bistader op på alle gårdene.

”Andelshaverne nyder at deltage i de her projekter. De bliver stolte, når de kan læse om tiltagene på vores mælkekartoner, og de vokser med opgaven. På den måde får vi alle noget ud af samarbejdet. Det er ren win-win," slutter Leif Jørgensen.”

Fakta: Naturmælk

32 andelshavere

Indvejede 32 mio. kg mælk i 2015

Cirka 70 pct. af mælken bliver til drikkemælk og andre friskvarer. Resten bruges til osteproduktion, mens al overskudsfløden bliver til smør.

Cirka 70 ansatte

Mejeriet er i drift døgnet rundt alle ugens syv dage.

Halvdelen af mejeriets produktion sælges i butikker over hele landet, den anden halvdel sælges gennem grossister til storkøkkener, restauranter m.m.

Mere mælk og mere ost på privatmejerierne

2019 var et godt år for de privatejede mejerier, som både indvejede mere mælk og producerede mere ost end året før. Det konstaterede formanden for Foreningen Danmarks Privatmejerier på foreningens generalforsamling.

Læs mere

Arla går med i kampen mod madspild

Arla Fonden, Too Good To Go og Arla er er gået sammen i en ny alliance, der skal bekæmpe madspild i de danske hjem.

Læs mere

Her laves der mælk, så fuglene synger

Jørga og Ebbe Hvelplund skaber plads til natur og et varieret dyre- og planteliv i deres økologiske mælkeproduktion. Parrets bedrift blev mandag præsenteret som et godt eksempel på bæredygtigt landbrug.

Læs mere