De tester seks mio. mælkeprøver om året

STORDRIFT Analyser af råmælk og mejeriprodukter er blot et par af opgaverne på Eurofins Steins Laboratoriums nye anlæg i Vejen – Danmarks største fødevarelaboratorie – hvor 425 ansatte tester alt fra grøntsager, drikkevand og foder til gylle og vitaminpiller.

Mælk og mejeri udgør en vigtig del af analyseopgaverne på Eurofins Steins Laboratorium i Vejen. På én dag modtager laboratoriet op mod 35.000 prøver på råmælk - i løbet af et år løber det op i seks mio. På billedet ses Rikke Holm Rasmussen med et udsnit af dagens mælkeprøver. Foto: Niels Åge Skovbo/Fokus

I begyndelsen af oktober kunne Eurofins Steins Laboratorium indvi sin nye, store laboratoriebygning få kilometer fra Vejen, hvor selskabet har samlet alle sine danske aktiviteter inden for miljø, fødevarer, foder og landbrug på 13.000 kvm. Her arbejder 425 medarbejdere dagligt med at analysere tusindvis af prøver af vidt forskellig karakter. For eksempel kan laboratoriet fortælle landmanden, om en ko er drægtig, vandværket kan få at vide, om der er uønskede stoffer i drikkevandet, æbler undersøges for sprøjtemidler, og vitaminpillens værdier analyseres. Det kræver faktisk en god fantasi at finde på noget, laboratoriet ikke kan analysere for.

Med det nye laboratorie har Eurofins opnået de velkendte stordriftsfordele, men det har også betydet, at tre af selskabets andre danske laboratorier er blevet lukket - heriblandt det tidligere mejeriernes laboratorie i Holstebro.

”Vi ønskede at samle vores aktiviteter ét sted, og Vejen har en rigtig god beliggenhed både i forhold til vejnettet og rekruttering af medarbejdere,” siger adm. direktør i Eurofins Steins Laboratorium Svend Aage Linde, som ikke er i tvivl om fordelene ved at samle medarbejdere og aktiviteter ét sted:

”Herfra kan vi tilbyde flere serviceydelser, og jo flere prøver vi får ind, jo dygtigere bliver vi til vores arbejde.”

Analyse på samlebånd
Arbejdet i den nye bygning omfatter prøver af fødevarer, foder og landbrugsprodukter, og det foregår efter et helt fast forløb:

Hver aften mellem kl. 20 og 22 ankommer 20-30 biler til laboratoriet, og på en typisk dag afleverer de tilsammen 200 køletasker med cirka 3.000 prøver. Prøverne er i løbet af dagen blevet samlet ind fra hele landet og en del kommer også fra andre europæiske lande, heriblandt mejeriprodukter fra Holland.

I modtagelsen bliver prøverne i løbet af natten og næste morgen pakket ud og ’forberedt’, dvs. at kundens ordre, altså hvad produktet skal analyseres for, kodes ind, og der bliver taget den nødvendige mængde af produktet fra. Det kan fx være nogle få gram af en ost på tre kilo. Endelig skal nogle produkter, som fx korn, knuses, før de kan analyseres.

Når prøverne er puttet i et glas og forsynet med en stregkode, der indeholder alle oplysninger, sendes de videre til forskellige laboratorieafsnit, alt efter hvad der skal analyseres for.

Seks mio. mælkeprøver
Selv om fire laboratorier nu er blevet samlet ét sted, udgør mælk og mejeriprodukter fortsat en meget stor produktgruppe i Vejen. På én dag modtager laboratoriet således op mod 35.000 prøver på råmælk, og i løbet af et år modtager Eurofins omkring seks mio. mælkeprøver fra landmænd og mejerier.

”For landmanden er den daglige analyse af køernes mælk vigtig i forhold til afregningen, men han bruger også analyserne til fx at optimere foderet, ligesom han kan se, om det kan betale sig at insiminere den enkelte ko,” forklarer Svend Aage Linde og fortsætter:

”For mejerierne betyder vores arbejde, at de kan sove roligt om natten. I dag har ingen virksomhed råd til at have fejl i deres produkter, og for et kendt varemærke kan en fejl hurtigt få katastrofale følger. Derfor oplever vi, at kunderne stiller større og større krav til hurtighed, så de kan nå at reagere, hvis der er fejl i produktionen.”

Skilt fra mejerifamilien
Sammen med det internalionalt klingende navn Eurofins er navnet ’Steins’ bevaret i den del af virksomheden, der arbejder med landbrug, mejeri og fødevarer. Steins Laboratorium var i mere end 100 år tæt knyttet til mejeribranchen, men Svend Aage Linde ser det som en fordel for branchen, at Eurofins i 2006 opkøbte den danske virksomhed.

”Eurofins havde en erfaring og viden, der kunne gøre laboratoriedelen mere effektiv, men mindst lige så vigtigt var det at få laboratoriet rykket fri af den tætte relation til mejerierne. Vi skal være den uvildige tredjepart, der kun er interesseret i at gøre tingene så rigtigt som muligt,” understreger han.

Mere bevidste forbrugere
På spørgsmålet, om kvaliteten af danske fødevarer er blevet bedre med årene, svarer Svend Aage Linde:

”Der er ingen tvivl om, at danske fødevarer generelt er af høj kvalitet, men der vil altid dukke nye problemer op. Det har vi fx set i forbindelse med stordrift, og derfor skal vi hele tiden fokusere på at forbedre fødevarerne. Den største ændring inden for de senere år er nok, at forbrugerne er blevet meget bevidste og ikke vil snydes på kvaliteten.”

FAKTA OM EUROFINS

Eurofins er den største laboratoriegruppe i verden med 137 laboratorier fordelt på 35 lande og 16.000 medarbejdere.

Selskabet er fransk og blev grundlagt i slutningen af 1990’erne.

Eurofins opkøbte Steins Laboratorium Miljø (Vejen) i 2005 og resten af Steins, herunder laboratoriet i Holstebro, i 2006.

I Danmark beskæftiger selskabet 650 medarbejdere, heraf 425 i Vejen.

Selskabet er Danmarks største laboratorie ift. fødevarer og Europas største ift. vitaminer.

Fyrtårnet ragede op over rivalerne

Restauranten Studio brugte Fyrtårnsost fra Thise Mejeri i den ret, der sejrede i ’Danmarks bedste osteret 2020’.

Læs mere

Landmænd og gæster i tæt dialog

400 familier tog på landet og fik en personlig rundvisning på en gård, da der søndag blev holdt Åbent Landbrug i en anderledes udgave.

Læs mere

Topkokke dyster på osteretter

Danske oste er i centrum, når ni af landets dygtigste kokke konkurrerer om at lave ’Danmarks bedste osteret 2020’.

Læs mere