10-1 Afregningspris for mælk

10.1 Afregningspris for mælk med 4,20% fedt og 3,40% protein
Øre pr kg mælk 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Udbetalt mælkepris 295 302 241 228 286 279 268
Produktionsafgift 0,45 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10
Adm.-bidrag til Mælkeudvalget 0,13 0,05 0,01 - - - -
Kilde: Landbrug & Fødevarer