10-1 Afregningspris for mælk

10.1 Afregningspris for mælk med 4,20% fedt og 3,40% protein
Øre pr kg mælk 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Udbetalt mælkepris 263 295 302 241 228 286 279
Produktionsafgift 0,59 0,45 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80
Adm.-bidrag til Mælkeudvalget 0,15 0,13 0,05 0,01 - - -
Kilde: Landbrug & Fødevarer