4. oktober 2016

Oregano mod ko-bøvser

Oregano og et stof kaldet 3-NOP kan bremse dannelsen af metan i køernes vom, viser forsøg på Aarhus Universitet Foulum. ”Det her kan meget vel gå hen og blive en væsentlig del af løsningen på mælkeprocenternes største klimaproblem; køernes metanudslip,” lyder det optimistisk fra en af forskerne.

Metan fra husdyr – ikke mindst køer – tegner sig for op mod en tredjedel af landbrugets udslip af klimagasser. Det kan derfor have afgørende betydning for sektorens klimaregnskab, hvis man kan fjerne eller i det mindste reducere dyrenes udslip af den potente drivhusgas.

Metan dannes under fordøjelsen og af samme grund har forskere verden over i høj grad fokus på fodring og fordøjelsesprocesser. Således også på Aarhus Universitet i Foulum, hvor man i mange år har forsket i ’den klimavenlige ko’.

”Al fordøjelse skaber gasser, det er en naturlig, biologisk proces, og det vil derfor ikke kunne lade sig gøre at skabe en fuldstændig klimaneutral ko. Men vi har igennem længere tid arbejdet med en række forsøg med fodertilsætninger, der efter alt at dømme kan reducere dannelse af metan i koens vom ganske betydeligt,” fortæller seniorforsker Peter Lund, Aarhus Universitet, Foulum.

Et af forsøgene går ud på at tilsætte oregano til køernes foder.

”Oregano indeholder æteriske olier, der kan mindske produktionen af kuldioxid og brint i vommen. Kuldioxid og brint danner metan, og jeg betragter det som realistisk, at vi med denne metode kan opnå en reduktion af klimagassen på 10-15 pct.”, siger seniorforsker Peter Lund.

I øjeblikket er udfordringen at finde en oreganoart, der er stærk nok. De eksisterende planter indeholder ikke nok af de aktive stoffer, som skal skabe effekten, og Peter Lund er derfor nødt til at fodre køerne med større mængder oregano, end mælkeproducenterne i givet fald kommer til i fremtiden.

”Det er helt afgørende, at der bliver fremavlet en oregano med en høj procentdel af de essentielle olier. Det kan vi gøre i Danmark, hvor klimaet passer godt til at dyrke arten ’græsk oregano’, som er den, vi bruger,” forklarer han.

Lovende forsøg med nyt ’wonderdrug’

En af fordelene ved oregano er, at det i givet fald vil være tilladt at anvende i økologisk mælkeproduktion. I modsætning til en af de andre fodertilsætninger, man arbejder med: 3-NOP (3-nitrooxypropanol), som ifølge Peter Lund kan gå hen og blive et vidundermiddel i landbrugets klimaindsats. Der forskes i øjeblikket i 3-NOP flere steder i verden, og resultaterne er meget lovende.

”3-NOP har potentiale til at kunne reducere køernes metanudslip med op til 50 pct.,” fortæller han. ”Kort fortalt er 3-NOP i stand til at hæmme en enzymvej, som kun findes i de mikroorganismer, som laver metan. Det bremser simpelthen udviklingen af metan, og den store fordel er, at det kun er nødvendigt at tilsætte ganske få gram af stoffet til foderet.”

I øjeblikket afvikles en lang række test med henblik på sikre, at 3-NOP ikke fremkalder sygdom, allergier eller har andre sundhedsskadelige effekter. Hvis alt går vel, kan 3-NOP være godkendt til fodertilsætning i Europa og USA om tre-fem år, vurderer Peter Lund.

”Det her kan meget vel gå hen og blive en væsentlig del af løsningen på mælkeproducenternes største klimaproblem; køernes metanudslip,” lyder det optimistisk fra seniorforskeren.

Klimavenlige gener

Men klimaforskningen på Aarhus Universitet Foulum handler ikke kun om at blande noget i køernes foder. I en stor og moderne stald arbejder seniorforsker Jan Lassen med at finde de køer, der på grund af deres gener har et mindre udslip af metan end andre køer.

”Køerne her i stalden har måske 15 forskellige fædre – og af dem er der nok fem, der er halvbrødre. Når de er så meget i familie, kan jeg udregne, hvor meget af den totale variation der skyldes genetik,” forklarer han.

Jo større en del af metanudledningen der skyldes genetik, jo større er sandsynligheden for, at Jan Lassen kan selektere for den egenskab, og dermed er der mulighed for at sænke udledningen ved at avle på de rigtige køer.

Stadig noget at gøre på bedriften

Afslutningsvis understreger Peter Lund, at dansk landbrug i forvejen er langt fremme på klimafronten. Men at der stadig er plads til forbedringer på nogle bedrifter.

”Danmark er kendetegnet ved at have nogle meget dygtige og veluddannede kvægbrugere. De har allerede gjort meget på klimafronten og er blandt de mest klimaeffektive i verden. Men på nogle kvægbrug er der stadig gevinster at hente. Fx på fodereffektiviteten, hvor der i dag er en kæmpe variation fra den bedste fjerdedel til den mindst effektive fjerdedel. Hvis man kunne få løftet de mindst effektive op på niveau med midtergruppen, ville det faktisk batte en del. Det ville måske give en reduktion på 5-10 pct., når vi taler klimabelastning pr. liter mælk”, siger han.