10-1 Afregningspris for mælk

10.1 Afregningspris for mælk med 4,20% fedt og 3,40% protein
Øre pr kg mælk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Udbetalt mælkepris 249 269 263 295 302 241 228
Produktionsafgift ,2 ,4 ,59 ,45 ,75 ,8 ,8
Adm.-bidrag til Mælkeudvalget ,15 ,15 ,15 ,13 ,05 ,01 -
Kilde: Landbrug & Fødevarer